Everain Büroo

Kvaliteetne raamatupidamisteenus

Teenused

everain-veebi-meist

  Raamatupidamisteenused äriühingutele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, korteriühistutele.
  Maksukonsultatsioonid, raamatupidamise korrastamine.
  Meie firma pakub raamatupidamisteenuseid alates 1997. aastast omades pikaajalist kogemust antud alal.
  Klientideks on põhiliselt väikefirmad, kuna väikefirmal on odavam osta teenust kui palgata raamatupidaja.

  RAAMATUPIDAMISTEENUS

  •   Raamatupidamise sisseseadmine.
  •   Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
  •   Majandusdokumentide dokumenteerimine ja kirjendamine
  •   Raamatupidamisaruannete koostamine
  •   Palga ja põhivarade arvestus.
  •   Valuutaarveldused.
  •   Deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksuametile.
  •   Suhtlemine Maksuameti, Haigekassa, Pensioniameti ja Statistikaga.
  •   Raamatupidamise ja maksualased konsultatsioonid.
  •   Raamatupidamise analüüs ja konsultatsioon.